Dobrý den jsme studnařství, které se specializuje na vrty za účelem zřízení studny a poskytuje služby pro jejich kompletní realizaci, od projektování až po veškeré dokončovací práce včetně motáže čerpací techniky. Vrtané studny garantují stálý přítok. Svou činnost společnost zaměřuje na oblast Severních Čech.


Vrtané studny

Zhotovujeme studny od průzkumu terénu až po kolaudaci. Naše firma provádí:Vrtání studny, čištění kopaných studní.Kompletní provedení studny. Čerpací zkoušky. Vrtaná studna je o cca 75% jednodušší než kopaná a méně nákladná. Máte větší šanci na kvalitu vody. Vyhledání pramene ve spodních zvodnělých vrstvách. Naše firma ručí vodou.

Čištění studní

Je zapotřebí studnu min. 2x za 5 let vyčistit. S přítokem podzemní vody se totiž do studny dostávají drobné částečky horniny, které vytváří kal. Dalším problémem jsou veškeré kovové trubky a koše ve studni, které korodují. Mikroskopické částečky kovu,obalené rzí, se mísí s horninou a vytváří nános na dně, stěnách i trubkách.

Pitná voda

Proč vodu upravovat: Nadměrná tvrdost vody – zvýšený obsah minerálů způsobuje tvorbu tzv. kotelního kamene. Tento povlak tvořený převážně vápníkem(Ca) vytváříusazeniny vně vodovodních rozvodů a ve spotřebičích pracujících s vodou. Tím zkracuje jejich životnost a zdražuje provoz. Ohřev tvrdé vody je také o cca 20% dražší.