Ceník služeb


Ceník vrtů v soudržných vrstvách
Průměr vrtu - 190 mm
Průměr vystrojení - 110 mm / 1700 Kč - 125 mm / 2000 Kč


Ceník vrtů v jílech
Průměr vrtu - 190 mm
Průměr vystrojení - 125 mm / 2000 Kč


Ceník Vrtů v nesoudržných vrstvách (písek, štěrky)
Průměr vrtu - 170 mm
Průměr vystrojen - 110 mm / 3500 Kč
Ocelový kroužek k ocelové pažnici, 1 ks - 8000 Kč


Ostatní služby
Čerpací zkouška 1 hodina - zdarma
Geologický průzkum - 1 metr / 1000 Kč
Doprava 1 km - 35 Kč
Odpad vzniklý při vrtných pracich neodvážíme. Lze se dohodnout na jeho přesunu kolečkem o, například, 20 metrů. V takovém případě stojí služba 1000 Kč


Ceník Čištění kopaných studní
Do 5 metrů - 4000-6000Kč cena bez DPH
Do 9 metrů - 6000-8000Kč cena bez DPH
Nad 9 metrů - 9000-12000Kč cena bez DPH