Čištění Studní


Je zapotřebí studnu min. 2x za 5 let vyčistit. S přítokem podzemní vody se totiž do studny dostávají drobné částečky horniny, které vytváří kal. Dalším problémem jsou veškeré kovové trubky a koše ve studni, které korodují. Mikroskopické částečky kovu,obalené rzí, se mísí s horninou a vytváří nános na dně, stěnách i trubkách. Tento nános ve studni zahnívá a voda ztrácí nejen svou chuť, ale i kvalitu. Doporučení každého správce vodních toků a ministerstva životního prostředí je kontrola složení studniční vody min. 1 x za 1 rok akreditovaným úřadem nebo firmou provozující technologii na čištění vodních zdrojů.

Do studny se doporučují plastové trubky s mosazným košem

Postup čištění studny dle norem vydaných hygienickou stanicí
Vypumpování vody kalovým čerpadlem
Očištění stěn ve studni rýžovým kartáčem nebo vysokotlakým mycím zařízením
Očištění trubek a koše
Vybrání a odnos kalů, které jsou na dně studny
Vysypání dna filtračním štěrkem (vrstva cca 10-15 cm)
Aplikace dezinfekčního prostředku

Čistění studní v Praze video