O nás


Řešení kvality vody:

odstranění nadměrné tvrdosti vody
odstranění dusičnanů a dusitanů
desinfekce vody
odstranění železa a manganu
odstranění zákalu a zápachu

Nezáleží na kvalitě vstupní vody, naše společnost dokáže z každé vody udělat vodu zdravou a pitnou.
Dále poskytujeme:
poradenství a konzultace v oblasti úpravy vody
certifikované rozbory vody
záruční a pozáruční servis
instalatérské práce

Proč vodu upravovat:

Nadměrná tvrdost vody – zvýšený obsah minerálů způsobuje tvorbu tzv. kotelního kamene. Tento povlak tvořený převážně vápníkem(Ca) vytváříusazeniny vně vodovodních rozvodů a ve spotřebičích pracujících s vodou. Tím zkracuje jejich životnost a zdražuje provoz. Ohřev tvrdé
vody je také o cca 20% dražší oproti ohřevu měkké vody. Z pohledu působení tvrdé vody na zdraví člověka je mezní doporučená hodnota 3,5
mmol/litr. Vyšší obsah minerálů ve vodě představuje zdravotní rizika.

Dusičnany a dusitany - dusičnany se dostávají do vodních zdrojů průsaky z okolí. Na jejich obsahu ve vodě se podílí zejména zemědělská
činnost a hospodaření s odpady (močůvky, septiky atd.) Mezní hodnota pro obsah dusičnanů ve vodě je 50 mg/l. Dusičnany představují výrazné zdravotní riziko.

Bakteriální kontaminace – v privátních zdrojích se nachází velice často kontaminace vodními mikroorganismy. Jde především o koliformní a
Escherichia coli bakterie, viry, cysty prvoků (Cryptosporidium, Giardia) a celou řadu dalších mikrobiologických kontaminujících látek.
Dle posledních výzkumů je až 90% studní v ČR nevyhovujících. Vodní mikroorganismy mohou v případě kontaminace naší pitné vody způsobit vážné nemoci.
Železo a mangan – zvýšený obsah železa a manganu ve vodě způsobuje zákal a zápach vody, zanáší potrubí a způsobuje ucpávání vodovodních
rozvodů. Takto vzniklé sedimenty jsou živným prostředím pro vodní mikroorganismy

Neváhej te nás kotaktovat